Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

SUPER GLUE MINIS 3 x 1 g

Sekundové lepidlo v mini tubách. V praktickém balení 3 × 1 g pro malé opravy v domácnosti a na cestách. Šikovné do kabelky.


Kat. číslo: 33535 | Značka: Bison DIY
75 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

BISON SUPER GLUE MINIS
MALÝ, RYCHLÝ A ŠIKOVNÝ POMOCNÍK

Praktické balení
Super rychlé
Prémiové kvality
Univerzální*


POPIS VÝROBKU:
Velmi kvalitní univerzální a rychlé lepidlo v praktickém trojbalení.

ROZSAH POUŽITÍ:
Lepí gumu, plasty*, kovy, keramiku, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepidlo otevřít, nanést tence na jednu lepící stranu a díly ihned stlačit. Hotovo!

*Není vhodné pro lepení PP, PE.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SUPER GLUE GEL 3 gBISON SUPER GLUE GEL 3 gVteřinové gelové lepidlo83 Kčskladem
BISON SUPER GLUE GEL 2 g Jumbo CardBISON SUPER GLUE GEL 2 g Jumbo CardVysoce kvalitní a rychlé gelové kyanoakrylátové lepidlo.45 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON SUPER GLUE PROFI 7,5 gBISON SUPER GLUE PROFI 7,5 gProfesionální vteřinové lepidlo81 Kčskladem
BISON SUPER GLUE LIQUID 3 g Jumbo CardBISON SUPER GLUE LIQUID 3 g Jumbo CardVysoce kvalitní a rychlé kyanoakrylátové lepidlo.39 Kčskladem
BISON SUPER GLUE CONTROL 3 gBISON SUPER GLUE CONTROL 3 gSekundové lepidlo v tubě s dávkovačem. Nový systém umožňuje přesnou aplikaci a čisté použití.61 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Bison-lepidla.cz 2024

Nahoru